Ocean Vista - Km 9 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết
08.00 - 17.00